BLOG

Danıştay geçtiğimiz yıl için sözlü sınavlara dair emsal bir karar vermiş ve sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesi kararını bozmuştu.

Adalet Bakanlığının kararın düzeltilmesine yönelik talebi de reddedilmiştir.